Meer resultaten voor spirituele zorg

 
spirituele zorg
Ontwikkelingen spirituele zorg in beeld tijdens Agora werkconferentie.
Tijdens de Agora werkconferentie spirituele zorg op 12 juni bleek dat er veel ontwikkelingen gaande zijn om spirituele zorg onder de aandacht te brengen en verder in te bedden in de palliatieve zorg. Ruim 50 geïnteresseerden bezochten de werkconferentie spirituele zorg, die Agora voor de elfde keer organiseerde.
Safety
Spirituele zorg Betekenisgeving Ligare.
Hoe ga je hiermee om? Wat kun je zelf doen en wanneer is het verstandig om collegas van andere disciplines erbij te roepen? Binnen Ligare is door consortiumleden en patiënten aangegeven de spirituele zorg meer te willen inbedden in het reguliere zorgproces.
online marketing bureau
Revisie richtlijn Spirituele zorg van start met inventarisatie knelpunten.
Revisie richtlijn Spirituele zorg van start met inventarisatie knelpunten. Het platform PAZORI Palliatieve Zorg Richtlijnen heeft prioriteit gegeven aan de revisie van de richtlijn Spirituele zorg. Het is de bedoeling dat de herziene richtlijn voorjaar 2017 voor commentaar wordt aangeboden aan alle betrokken wetenschappelijke verenigingen en beroeps en patiëntenorganisaties.
nieuwe wasdroger
Pallialine: Pallialine: Site Spirituele header. zorg: Colofon.
Overigen Spirituele zorg. Laatst gewijzigd: 2010-06-06, Versie: 1.0, Verantwoording: Agora werkgroep Richtlijn spirituele zorg, Type: Landelijke richtlijn. De richtlijn Spirituele zorg, versie 1.0 werd in de periode 2006-2010 geschreven door de Agorawerkgroep Richtlijn Spirituele zorg.: Leget, universitair hoofddocent zorgethiek, Universiteit van Tilburg voorzitter werkgroep vanaf 1-1-2009.
wissellijst
Oncoline: Spirituele zorg: Samenvatting ABC van de spirituele zorg.
Samenvatting ABC van de spirituele zorg. Palliatieve Zorg Spirituele zorg. Laatst gewijzigd: 2010-06-06, Versie: 1.0, Verantwoording: Agora werkgroep Richtlijn spirituele zorg, Type: Landelijke richtlijn. Samenvatting ABC van de spirituele zorg. Patiënten die palliatieve zorg nodig hebben, ervaren sterker dat het leven eindig is.

Contacteer ons